simReris

xuSturi

simReris

xuSturi

xatvis

xuSturi

xatvis

xuSturi

tea image

Savi Cai Jolos da vanilis aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

boTlismieri lupa

Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
#TamaSi damalobana
#TamaSi cekvaven xuSturebi
tea image

Savi Cai atmis aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

sizifes boTli

poeziis xuSturi

poeziis xuSturi

naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

patara Stativi

leaves
daWerobana
tea image

mwvane Cai feixoas aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
naxe meti #xuSturebi
#Cven Sesaxeb

kontaqti

ცივი ჩაი გურიელი
tea image

mwvane Cai pitnis aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

boTlismieri lupa

Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT

cekvis

xuSturi

cekvis

xuSturi

#TamaSi cekvaven xuSturebi
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
Cai qveiT
naxe meti #xuSturebi
leaves
#Cven Sesaxeb

naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

patara Stativi

tea image

Savi Cai Jolos da vanilis aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
naxe meti #Seqmeni
naxe meti
18

boTlismieri lupa

leaves

#Cven Sesaxeb
naxe meti #Cven Sesaxeb

kontaqti

ცივი ჩაი გურიელი

TamaS-TamaSis

xuSturi

TamaS-TamaSis

xuSturi

#TamaSi
tea image

mwvane Cai pitnis aromatiT

რატომაც არა?

naxe meti #aromatebi
# Seqmeni

0